repetytorium maturalne polski

Maturalny pomocnik, czyli repetytorium z języka polskiego

Większość uczniów polskich liceów i techników na końcu przygody z edukacją w szkole średniej zmierzy się z egzaminem maturalnym. Nie na darmo nazywany on jest egzaminem dojrzałości, bo jego wyniki niejednokrotnie decydują o wyborze dalszej drogi życiowej i kariery zawodowej. Oprócz matematyki czy języka obcego, koniecznie trzeba przygotować się do gruntownego sprawdzenia wiedzy z zakresu języka ojczystego. Już na początku szkoły średniej warto zaopatrzyć się w repetytorium maturalne z języka polskiego np. z Taniej Książki, które powinno stać się swoistym przewodnikiem po meandrach zagadnień egzaminacyjnych z tego przedmiotu.

Historia literatury w pigułce.

Repetytoria maturalne z języka polskiego powinny zawierać informacje dotyczące najważniejszych zjawisk, tendencji, pojęć z kolejnych epok historyczno-literackich. Warto szczególnie zaznajomić się z podstawowymi założeniami filozofii antyku, gdyż to one są podstawą do wszystkich późniejszych nurtów filozofii. Myśli Arystotelesa, Platona, Zenona z Kition czy Sokratesa są akceptowane lub zaprzeczane przez filozofów późniejszych wieków. Ogólna znajomość charakteru średniowiecza, baroku, renesansu czy Młodej Polski pozwoli na głębokie odczytanie utworów powstałych w tych epokach. Repetytoria zawierają również streszczenia lektur obowiązkowych, których obecnie jest kilkadziesiąt. Jest to wiedza niezbędna do napisania testu z wiedzy o epokach oraz stworzenia wypracowania, w którym obowiązkowo trzeba odwołać się do treści książek i kontekstów (biograficznych, literackich, historycznych, politycznych, itp.).

Nacisk na ćwiczenia praktyczne.

Kupując repetytorium maturalne z języka polskiego warto zwrócić uwagę również na to, by zawierało ono liczne ćwiczenia na przykład z nauki o języku czy wypracowań. By dobrze napisać egzamin maturalny, trzeba poświęcić sporo czasu na szlifowanie umiejętności pisania, klarownego formułowania myśli. Poprzez realizację zadań praktycznych można utrwalać już zdobytą wiedzę oraz wykorzystywać ją do tworzenia merytorycznych wypowiedzi, co jest bardzo wysoko cenione przez egzaminatorów.

 

repetytorium maturalne polski

Repetytorium maturalne polski – droga do sukcesu

Matura jest egzaminem, który weryfikuje poziom zdobytej przez ucznia wiedzy z zakresu, który obejmuje cały okres edukacji szkolnej. Jest to bardzo duża ilość materiału, którą uczeń musi przyswoić przed przystąpieniem do egzaminu. Jednak zazwyczaj uczeń jest zaznajomiony z częścią wymaganych od niego informacji. Wystarczy, że będzie regularnie powtarzał sobie dany materiał i w przypadku napotkania problemów – szybko je korygował np. korzystając z prywatnych zajęć z nauczycielem, czy też korzystając z różnego rodzaju pomocy naukowych np. repetytoriów maturalnych, które w wielu przypadkach mogą mieć bardzo duży wpływ na poziom zdobytej przez ucznia wiedzy w czasie jego przygotowań do matury.

Obowiązkowy przedmiot

Uczeń, który podchodzi do matury musi pamiętać o tym, że musi zaliczyć egzamin z matematyki, języka obcego, oraz języka polskiego. W przypadku oblania choćby jednego z wymienionych przedmiotów – egzamin jest uznany jako niezaliczony. Dlatego właśnie niezwykle istotne jest zaznajomienie się z wymaganymi na maturze typami zadań, które co roku powtarzają się na egzaminie. Istnieją typy zadań, które zawsze pojawiają się tym egzaminie. Bazowanie na tzw. “pewnych zadaniach” jest sposobem, który pozwolił zaliczyć maturę dużej ilości uczniów. Warto jest jednak pamiętać, że dobrze jest poszerzać zakres naszej wiedzy, co pozwoli nam zdobycie większej ilości punktów na maturze. Może mieć to kluczowe znacznie w przypadku, kiedy to będzie brakowało nam kilku punktów do zaliczenia egzaminu.

Wsparcie dla maturzysty

W czasie przygotowań do matury uczeń może napotkać różnego rodzaju trudności w kwestii opanowania wymaganego materiału. Warto jest od razu reagować w takiej sytuacji i szukać rozwiązania, które pozwoli nam na zrozumienie danych treści. Możemy skorzystać np. z korepetycji, które w wielu przypadkach będą odpowiednim wyjściem. Jednak musimy się liczyć z poniesieniem sporych kosztów, jeżeli chcemy skorzystać z takich prywatnych lekcji. Nie każdy może pozwolić sobie na regularne chodzenie do korepetytora. Czasami lepszym wyjściem będzie zakup repetytorium maturalnego np. z języka polskiego, w którym znajdziemy masę przydatnych dla maturzysty informacji.

 

repetytorium maturalne polski

Greg – Repetytorium maturzysty język polski

Repetytorium Maturzysty język polski”, które ukazało się nakładem wydawnictwa Greg, to doskonała pomoc dla osób przystępujących do egzaminu dojrzałości. Pomoże przygotować się do matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Treści z poziomu rozszerzonego wyróżniono graficznie, paskiem na marginesie.

Co można znaleźć w repetytorium?

Repetytorium wydawnictwa Greg zawiera materiał przewidziany w podstawie programowej. Uczeń znajdzie tam charakterystykę poszczególnych epok literackich – kierunki filozoficzne, motywy literackie, cechy stylów architektonicznych. Książka zawiera streszczenia lektur, krótkie i szczegółowe, omówienie ich problematyki, główne wątki, charakterystykę bohaterów. W oddzielnym rozdziale zgromadzono podstawy nauki o języku, scharakteryzowano rodzaje stylów i najważniejsze funkcje języka. Autorzy repetytorium postarali się  przypomnieć uczniom materiał  z poszczególnych działów gramatyki: fonetyki, fleksji, słowotwórstwa, składni. Istotne jest również, że podręcznik zawiera indeks nazw, w którym można odnaleźć przystępnie podane definicje wielu pojęć z zakresu teorii literatury, nazwy środków stylistycznych, definicje poszczególnych rodzajów i gatunków literackich.

Opracowanie graficzne podręcznika

Repetytorium maturalne język polski napisane jest w sposób zrozumiały dla ucznia. Materiał jest opracowany graficznie, podany w przystępny i łatwy do zapamiętania sposób. Autorzy wykorzystują wykresy, tabele, diagramy. Można odnaleźć również oznakowanie “pewniak na teście”. W ten sposób wyróżnione zostały treści, których absolutnie nie wolno pominąć. Repetytorium pozwala przygotować się do lekcji powtórzeniowych w klasie maturalnej, poświęconych omówieniu poszczególnych epok. Jest nieocenioną pomocą służącą szybkiej powtórce materiału na krótko przed maturą. W ciągu kilku wieczorów pozwoli uczniom przypomnieć sobie wszystkie lektury maturalne, których znajomość jest nieodzowna do napisania maturalnej rozprawki. Autorzy starali się przewidzieć treści, które mogą się pojawić na egzaminie. Wielkim atutem książki jest jej przystępna cena. Repetytorium Grega to podręcznik godny polecenia.

Copyright © 2021